Jakobstaf był w latach 2007-2014 kursem podharcmistrzowskim Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Przez kurs przewinęło się 75 instruktorów z różnych środowisk i organizacji harcerskich, ukończyło go dziewiętnastu. Jakobstaf stał się unikalną „sztafetą mistrzów”, stawiając na przeżycie i bezpośredni kontakt uczestników oraz prowadzących a przede wszystkim na stawanie się przez kursantów świadomymi i samodzielnymi wychowawcami młodych ludzi.

Ostatnia zbiórka kursu odbyła się jesienią 2014 roku w Vogelenzang w Holandii, w miejscu ostatniego Światowego Jamboree z udziałem Baden Powella.

Mimo upływu kilku lat okazuje się, że hasło „Jakobstaf”, by nie powiedzieć marka, nadal powoduje w wielu środowiskach harcerskich w różnych organizacjach żywsze bicie serca - postanowiliśmy powołać do życia Fundację Jakobstaf!
Uznaliśmy, iż cele jakie sobie stawialiśmy w 2007 roku powołując nasz kurs do życia pozostają aktualne.

Laska Jakuba

Laska Jakuba (po holendersku - Jakobstaf) była przyrządem nawigacyjnym stosowanym przez starożytnych żeglarzy. Służyła do wskazywania właściwej drogi.

Laska Jakubazasada działania Laski Jakuba